EDITING, COPYWRITING, PROOF-READING

U voelt dat de tekst die intern vertaald werd, nog mag nagekeken worden ? U vertaalde zelf een tekst naar één van bovenvermelde talen maar twijfelt of hij al kan gepubliceerd worden ?

CORRECTIE:

Wij corrigeren de spelling en de grammatica, woordvolgorde, leestekens, herschrijven naar de doelgroep en verzorgen de lay-out.

Dat gebeurt steeds in overleg met de klant zodat elke opdracht een op maat geleverde eindversie wordt.


TEKSTREDACTIE - REDIGEREN:

U laat het schrijven van teksten liever aan ons over?

Als u dat wenst, dan kunnen we ook voor u copywritingopdrachten afwerken nadat we samen een grondig gesprek hebben gehad over inhoud, doelgroep, stijl en aanpak.

Hoe snel gaat dat ?

Over het algemeen corrigeren we 3 pagina’s per uur en editen we 2 pagina’s per uur, hoewel de prijs zal afhangen van de kwaliteit van de tekst die u ons bezorgt. Maar we vragen altijd vooraf fiat van de opdrachtgever zodat er geen misverstanden ontstaan.

Voor copywriting die volledig creatief moet gebeuren wordt een redelijke leveringstermijn afgesproken.TARIEVEN:

De tarieven voor dit soort opdrachten zijn geheel afhankelijk van de aard van de opdracht, de deadline, etc.

Voor een vrijblijvende gedetailleerde en accurate offerte, volstaat een aanvraag via info@aeetos.be.

Kortingen kunnen worden toegestaan voor uitgebreide, regelmatig terugkerende opdrachten.

We vragen steeds voorafgaand fiat aan de klant voor uitvoering van de opdracht na grondig wederzijds schriftelijk overleg.

De prijzen zijn basisprijzen voor een eenmalige afgeleverde eindversie.

We leveren de eindversie af per e-mail. Levering kan ook op CD-R of DVD-R, per fax of via de post als daarom gevraagd wordt of als de aard van het document dit vereist.


Indien u bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte wenst, contacteer dan AEETOS Training & Translation Centre op + 32 475 52 36 05; of zend een e-mail naar: info@aeetos.be