ASSERTIVITEIT  
EFFECTIVE PRESENTATIONS  
SPRAAKMAKENDE PRESENTATIES  
POWERPOINT PRESENTATIES  
FOCUSGROEPEN VOOR MANAGERS  
TELEPHONING SKILLS  
VERKOOPTECHNIEKEN  
LOOPBAANBEGELEIDING  
SOLLICITATIETRAINING  
FAALANGST OVERWINNEN  
OMGAAN MET CONFLICTEN  
OMGAAN MET CONFLICTEN

VOOR WIE?

Iedereen die in zijn sociale en professionele omgang met mensen wel eens in een conflictsituatie terecht komt en dit op een assertieve en niet agressieve manier wil oplossen.


OMGAAN MET CONFLICTEN

Conflicten worden te vaak gezien als slecht. Als conflicten echter op de juiste manier worden gehanteerd zijn het startmomenten voor een betere relatie, een betere samenwerking, een beter resultaat.

GETRAINDE COMPETENTIES

Aan het einde van de training hebt u inzicht in:
  - welke soorten conflicten er zijn
- hoe conflicten ontstaan
- wat de oorzaken zijn van conflicten
- hoe u conflicten assertief en positief aanpakt.
U bent in staat om:
  - conflicten te analyseren
- een indringend gesprek op te zetten om te komen tot de oorzaak van het conflict
- assertief (en niet agressief ) te reageren
- conflicten te voorkomen.

HOE GAAN WE TE WERK?

Tijdens een kennismakingsgesprek vormen we een duidelijk beeld van de ervaringen van de cursisten, waarna de cursisten in de vorm van een leergesprek inzicht krijgen in conflicten (oorzaken en oplossingen).

Daarna nemen de cursisten deel aan rollenspelen waarin ze de verworven inzichten kunnen omzetten in de praktijk. Ze leren de juiste communicatieve technieken (verbaal en non-verbaal) toepassen.

Elke oefening wordt gevolgd door een individuele evaluatie en remediėringsoefening. De lesgever geeft direct feedback en stuurt bij waar nodig.

U wilt een compleet en een op maat gemaakt voorstel?
Stuur gerust een e-mail naar info@aeetos.be of bel ons op +32 475 52 36 05.